TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LẠNG SƠN

Giới thiệu về Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập.

Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có trụ sở giao dịch.


Địa chỉ  Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn hiện có 1 trụ sở chính và 3 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn có địa chỉ tại: số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02056.289.289

Email: thongtinttld.langson@gmail.com

Văn phòng đại diện huyện Hữu Lũng

Địa chỉ: Số 230 đường Chi lăng, khu Tân Mỹ 2, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:02053.826.068

Văn phòng đại diện Bắc Sơn

Địa chỉ: 93 Lương Văn Chi, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:02053.839.777

Văn phòng đại diện huyện Tràng Định

Địa chỉ: Số 2 Bắc Khê, Khu 1, TT Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.873.888


Tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Bộ máy tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn gồm có:

Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

Các phòng chuyên môn giúp việc:

 • Phòng Tư vấn – Dạy nghề – Bảo hiểm thất nghiệp
 • Phòng Hành chính – Quản trị

Giờ làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Hiện nay, giờ làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn như sau:

 • Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng 07h00 đến 11h30; Chiều 13h30 đến 17h00
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật : Đóng cửa;

Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Trách nhiệm của Trung tâm

 • Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.
 • Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.
 • Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về quyền hạn

 • Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.
 • Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.
 • Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
 • Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.
 • Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Trung tâm dịch vụ việc làm này có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Hoạt động tư vấn của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài hoạt động trên, trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn còn có các nhiệm vụ

 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
 • Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và UBND tỉnh giao.

Thành tựu đạt được của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Suốt những năm qua, Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn không ngừng lớn mạnh và phát triển qua từng thời kỳ. Trung tâm luôn đề cao tinh thần đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, biết nắm bắt thời cơ trước tình hình phát triển KT – XH tỉnh nhà để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi giai đoạn lịch sử.

Qua quá trình hoạt động, Trung tâm giới thiệu việc làm Lạng Sơn đã luôn luôn chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, từng bước khẳng định được vai trò và uy tín của mình trên thị trường lao động. Trung tâm đã nhận được Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của tỉnh.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Số 66, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn
 • Email: thongtinttld.langson@gmail.com
 • Website: www.vieclamlangson.gov.vn