[EI GROUP] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

[EI GROUP] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. [EI GROUP] TUYỂN 50 xuất ĐIỀU DƯỠNG học tại THURINGEN yêu cầu B1, học B2 miễn phí, trong quá trình B2 được đi làm lương 450 Euro, thời gian học B2, T9-T10/2021, học nghề T3/2022, hỗ trợ chỗ ở trong suốt quá trình học và làm.
2. [EI GROUP] TUYỂN 50 xuất ĐIỀU DƯỠNG học tại THURINGEN yêu cầu B1, học B2 miễn phí, trong quá trình B2 được đi làm lương 450 Euro, thời gian học B2, T9-T10/2021, học nghề T3/2022, hỗ trợ chỗ ở trong suốt quá trình học và làm.
3. [EI GROUP] TUYỂN 20 xuất CƠ KHÍ tại DRESDEN, yêu cầu B1, học B2 miễn phí, trong quá trình B2 được đi làm lương 500 Euro, thời gian học B2 T/32022, học nghề T9/2022, hỗ trợ chỗ ở trong suốt quá trình học và làm.
4. [EI GROUP] TUYỂN 14 xuất ĐIỀU DƯỠNG học tại CHEMMITZ yêu cầu B1, học B2 miễn phí, trong quá trình B2 được đi làm lương 450 Euro, thời gian học B2, T9-T10/2021, học nghề T3/2022, hỗ trợ chỗ ở trong suốt quá trình học và làm.
5. [EI GROUP] TUYỂN 20 xuất XÂY DỰNG học tại EFFURT, yêu cầu B1, học B2 miễn phí, học B2 song song với học nghề, học nghề T9/2021 và T3/2022, hỗ trợ chỗ ở trong suốt quá trình học và làm.
6. [EI GROUP] TUYỂN 5 xuất NHKS học tại CHEMMITZ, yêu cầu B1, học B2 miễn phí, học B2 song song với học nghề, học nghề T3/2022 và T9/2022, hỗ trợ chỗ ở trong suốt quá trình học và làm.
7. [EI GROUP] TUYỂN 20 xuất ĐIỀU DƯỠNG CÔNG NHẬN BẰNG học tại THURINGEN yêu cầu B1, BẰNG CĐ, ĐH ĐIỀU DƯỠNG, học B2 tại CHLB Đức miễn phí, trong quá trình học B2 đi thực tập lương 1.500 Euro, sau khi công nhận bằng lương từ 2.500-3.000.
8. [EI GROUP] TUYỂN 20 xuất ĐIỀU DƯỠNG CÔNG NHẬN BẰNG học tại Baden-Württemberg yêu cầu B1, BẰNG CĐ, ĐH ĐIỀU DƯỠNG, học B2 tại CHLB Đức miễn phí, trong quá trình học B2 đi thực tập lương 2.000 Euro, sau khi công nhận bằng lương từ 3.000.
———————————————————-
Chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LẠNG SƠN
ĐT: 0912248022 (Mr.Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.