TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LẠNG SƠN

  • Địa chỉ: Số 66, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02056.289.289
  • Email: thongtinttld.langson@gmail.com
  • Website: www.vieclamlangson.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC HUYỆN

– Văn phòng đại diện huyện Hữu Lũng:
Địa chỉ: Thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205 3826068
– Văn phòng đại diện huyện Bắc Sơn:
Tiểu khu Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205 3839777
– Văn phòng đại diện huyện Tràng Định:
Địa chỉ: Số 2 Bắc Khê, Khu 1, TT Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205 3873888