Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022” tại huyện Văn Lãng

Ngày 13/11/2022, UBND huyện Văn Lãng tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022” tại Trường THPT huyện Văn Lãng.

  Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH, UBND huyện Văn Lãng; Trung tâm giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp;  các đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh; cùng với hơn 1.100 học sinh và người lao động trên địa bàn huyện.

  Sự kiện nhằm mục đích định hướng nghề nghiệp cho các đối tượng là học sinh các Trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp và người lao động trên địa bàn; Giới thiệu những vị trí việc làm trống để người lao động biết để kết nối hoặc phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với các công ty tại Ngày hội; Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp để lựa chọn việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

   Kết quả, Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022 tại huyện Văn Lãng đã có 1.204 lượt người được tư vấn chính sách pháp luật, lao động – việc làm; số người lao động đăng ký tìm kiếm việc làm là 301 người; số người được giới thiệu việc làm và phỏng vấn trực tiếp là 197 người; số người đăng ký học định hướng nghề là 135 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.