Phiên Giao Dịch Việc Làm theo Cụm Xã tại Huyện Bình Gia

Ngày 4/12/2022, tại Thị trấn Bình Gia, Trung tâm DVVL Lạng Sơn phối hợp với UBND Thị trấn Bình Gia cùng UBND các xã Hoàng Văn THụ, Tân Văn, Hồng Thái, Bình La tổ chức Phiên giao dịch việc làm theo cụm xã trên địa bàn huyện Bình Gia
Phiên Giao dịch việc làm theo cụm xã nhằm mục địch tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 sâu rộng đến các địa phương và cả hệ thống chính trị, mọi người dân trên địa bàn tỉnh.Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành ở địa phương và người lao động về lĩnh vực lao động, việc làm và nghề học; đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đào tạo và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thông tin về các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; góp phần kết nối cung –cầu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.