BẢN TIN VIỆC LÀM SỐ 06

Chính sách hỗ trợ học nghề cho Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hỗ trợ học nghề được quy định tại QĐ 17/2021/QĐ-TTg được áp dụng từ ngày 15/5/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.