Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Với mức tăng này, chi tiết bảng lương của giáo viên thế nào?
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, chi tiết bảng lương của giáo viên sẽ tăng như thế nào? Chi tiết mức lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Lương của giáo viên được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Tuy nhiên từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành thì mức lương của giáo viên cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023
Lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2023

Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023:

Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023
Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023
Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023
Chi tiết bảng lương của giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.