Điều kiện, thủ tục để được hưởng hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề?

Bạn đọc hỏi: Doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho một số lao động từ đủ 12 tháng trở lên, nhưng có một số lao động mới tham gia BHTN dưới 12 tháng, thì những người này có được lập vào danh sách đào tạo, nâng cao trình độ nghề hay không? Phía cơ quan BHXH thực hiện thủ tục hỗ trợ như thế nào? Trong thời gian bao nhiêu ngày, doanh nghiệp, lao động được cơ quan BHXH chuyển kinh phí hỗ trợ?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, căn cứ khoản 3 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để người sử dụng lao động (SDLĐ) được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ BHTN là đóng đủ BHXH cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ BHTN từ 12 tháng trở lên và có một số lao động mới tham gia, đóng BHTN (dưới 12) tháng thì những lao động này vẫn được lập vào danh sách người lao động tham gia đào tạo.

Đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Phụ lục 1 kèm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH đối với đơn vị qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Trường hợp đơn vị chưa thực hiện được giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy (gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích). Cơ quan BHXH giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi danh sách tham gia đào tạo được BHXH xác nhận, danh sách này và hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt chương trình đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Về việc chuyển kinh phí, theo BHXH Việt Nam, để kịp thời chi hỗ trợ cho đơn vị SDLĐ trong thời gian sớm nhất, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST ngày 26/7/2021 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rút ngắn thời gian thực hiện; theo đó, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH cấp tỉnh phải thực hiện chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho người SDLĐ.

                                                                                                                                                                                                                                                      XM/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.