Doanh nghiệp bị xử phạt khi không đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động?

Mức phạt đối với doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ thủ tục đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được nâng lên từ năm 2022.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/01/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Không thực hiện đầy đủ thủ tục đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Cụ thể, khoản 3 Điều 2 Nghị định 12/2022 quy định rõ:

Phạt tiền từ 1.000.000-3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng/người lao động và tối đa không quá 75 triệu đồng.

Trước đây, điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP chỉ quy định mức phạt cố định với hành vi này là từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 12/2022 còn quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng với các hành vi vi phạm sau:

– Hàng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp;

– Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 12-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

– Chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

– Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;

– Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng;

– Chiếm dụng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Theo:https://baomoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.