Đỗ Thị Hạnh (huyện Hóc Môn, TP HCM) hỏi: “Mức lương hằng tháng của tôi hiện cao hơn lương tối thiểu (LTT) theo quy định tại Nghị định 38/NĐ-CP. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì lại thấp hơn. Vậy nếu công ty không điều chỉnh LTT cho tôi từ ngày 1-7 thì có trái quy định không?”.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Nghị định 38/NĐ-CP quy định mức LTT tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức LTT tháng. Nghị định không có quy định mức LTT tháng là mức lương sau khi trừ chi phí tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.