Gặp mặt, hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc cho 80 lao động đã thi đỗ tiếng Hàn

Ngày 29/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức gặp mặt, hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển cho 80 người lao động đã đỗ kỳ thi tiếng Hàn, đồng thời hướng dẫn kiểm tra sức khoẻ để đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.


Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chụp ảnh lưu niệm với người lao động đã thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn – điều kiện cần phải có để làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

EPS (Hệ thống giấy phép làm việc) là chương trình sử dụng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Lao động theo chương trình này được hưởng các chế độ như những lao động người Hàn Quốc; lao động có nguyện vọng phải tham dự và đạt yêu cầu tại kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm phổ biến một số nội dung với người lao động

Trong chương trình gặp mặt, lãnh đạo trung tâm đã cung cấp cho người lao động các thông tin về chương trình, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia chương trình. Đồng thời nhấn mạnh việc người lao động cần đảm bảo yêu cầu về nước đúng hạn khi hết hạn hợp đồng nhằm tạo uy tín với thị trường lao động này, qua đó tạo điều kiện – cơ hội cho chính họ được tái tuyển dụng sau khi hết thời hạn và người lao động khác có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

THANH HUYỀN/baolangson.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.