Ký kết kế hoạch phối hợp công tác giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn với Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn

Nhằm mục đích thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác thường xuyên, hiệu quả giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn; Thực hiện tốt công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nang cao sự hiểu biết và cơ hội được làm việc tại những nước phát triển trên thế giới đối với thanh niên, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình tư vấn giới thiệu việc làm, du học và xuất khẩu lao động; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên đang có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn tỉnh và tại các tỉnh bạn; Góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng, thiết thực đóng góp vào mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương Lạng Sơn giàu mạnh.

 

1.jpg

(Quang cảnh buổi Lễ ký kết)

 

    Sáng ngày 26/9/2023, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2023-2025.

 

2.jpg

(Bà Hoàng Thị Hải – Phó giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu tại lễ ký kết)

 

    Kế hoạch phối hợp giữa các bên bao gồm các nội dung: Tổ chức các chương trình tư vấn, tuyên truyền định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các ngày hội “Thanh niên Lạng Sơn- cơ hội nghề nghiệp việc làm”; “Ngày Hội việc làm”… cho đoàn viên, thanh niên và các đối tượng đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm; Tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho các chiến sĩ là đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Tổ chức các chương trình hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, giáo dục khác trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Cung Thanh thiếu nhi;Thực hiện những nội dung khác liên quan do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức. Kế hoạch phối hợp công tác này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị từ ngày 26/9/2023 đến ngày 31/12/2025.

 

3.jpg

(Lãnh đạo hai bên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn với Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn ký kết kế hoạc công tác phối hợp)

 

    Trong quá trình thực hiện hai bên thường xuyên trao đổi thông tin trong quá trình triển khai để đảm bảo việc thực hiện nội dung theo kế hoạch được thuận lợi.

 

Mã Minh Tuấn
Trung tâm Dịch vụ việc làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.