Những trường hợp không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà hưởng chưa hết thời gian thì sẽ được bảo lưu. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp chưa hưởng hết thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là được bảo lưu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định, bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp là trường hợp người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng, hoặc chưa hưởng hết và được tính cộng dồn cho lần hưởng sau khi người đó đáp ứng đủ điều kiện. Mặc dù vậy, không phải trường hợp nào đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị ngừng giữa chừng cũng được bảo lưu.

Căn cứ Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có một số trường hợp sẽ không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

Hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hiện nay, thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp được tính bằng tổng thời gian đóng trừ đi thời gian đóng đã được hưởng (1 tháng đã hưởng trợ cấp = 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp).

Trường hợp người lao động chưa hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng tính toán thời gian bảo lưu mà không cho kết quả dương thì cũng được coi như đã hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bị phạt hành chính do vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp

Một số vi phạm phổ biến có thể khiến người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đồng thời không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp có thể kể đến như: Lỗi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an, hưởng lương hưu, đi học tập từ đủ 12 tháng trở lên. Hành vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ chối việc làm được giới thiệu 2 lần mà không có lý do chính đáng

Theo Điều 54 Luật Việc làm năm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí trên cơ sở nhu cầu, khả năng của người lao động cũng như nhu cầu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, nếu sau 2 lần từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng, người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời cũng không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

3 tháng liên tục không thông báo tình hình tìm kiếm việc làm

Căn cứ khoản 1 Điều 52 Luật việc làm, trong thời gian hưởng trợ cấp, hằng tháng người lao động đều phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp.

Tháng nào không đi thông báo tình hình tìm kiếm việc làm, người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và phải chờ đến tháng sau để đi thông báo và nhận tiếp trợ cấp.

Tuy nhiên, nếu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động có 3 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm thì người này sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp. Cơ quan bảo hiểm cũng sẽ không bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian chưa hưởng của người lao động.

Ra nước ngoài để định cư, đi xuất khẩu lao động

Theo quy định, người lao động ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị chấm dứt hưởng do định cư nước ngoài hoặc đi xuất khẩu lao động đều không thuộc các trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

Người hưởng lương hưu hằng tháng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đạt độ tuổi nghỉ hưu theo quy định đồng thời tích lũy đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà làm thủ tục hưởng lương hưu thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp kể từ ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu. Lúc này, dù còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng, người lao động cũng không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động chết

Trường hợp người lao động chết và được cấp giấy chứng tử sẽ là một trong những căn cứ để Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.