Phiên Giao dịch việc làm tại các cụm xã tại huyện Bình Gia, Văn Quan

Thực hiện Kế hoạch số 567/KH-TTDVVL, về việc Tổ chức “Phiên GDVL theo cụm xã” trên địa bàn huyện Bình Gia và Văn Quan. Từ ngày 04 đến ngày 10/12/2022, Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn đã phối hợp với UBND huyện Bình Gia và Văn Quan tổ chức các Phiên giao dịch việc làm tại 6 cụm xã trên địa bàn 2 huyện.


Đồng chí Vi Hoài Nam – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Phiên Giao dịch việc làm

Tại các Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng lao động như Công ty TNHH Mirai Internation, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam,… Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn cũng tư vấn, cung cấp đầy đủ các thông tin việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và đặc biệt là thông tin về chương trình đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… các chính sách hỗ trợ vay vốn của nhà nước về tạo việc làm,…


Phiên giao dịch việc làm tại Thị trấn Bình Gia

Phiên Giao dịch việc làm theo cụm xã nhằm mục địch tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 sâu rộng đến các địa phương và cả hệ thống chính trị, mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành ở địa phương và người lao động về lĩnh vực lao động, việc làm và nghề học; đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đào tạo và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thông tin về các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; góp phần kết nối cung –cầu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

Mã Minh Tuấn
Phòng Hành Chính Quản Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.