Thông báo danh sách người lao động tham dự Giáo dục định hướng khóa 07-SN/2023

Thực hiện công văn số 510/TTLĐNN-TCLĐ ngày 14/7/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo danh sách người lao động tham dự Giáo dục định hướng khóa 07-SN/2023 (Có công văn và Danh sách người lao động tỉnh Lạng Sơn kèm theo).

Đề nghị người lao động liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc xác nhận nguyện vọng hợp đồng trước ngày 17/7/2023 qua số điện thoại 0205 6 289 289 chọn nhánh số 3./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.