Thông báo người lao động kết quả kỳ thi tiếng Hàn và Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Thực hiện Quyết định số 6090/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/6/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, từ ngày 01/7/2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn thực hiện chương trình EPS.

Trung tâm thông báo đến người lao động kết quả kỳ thi tiếng Hàn và Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực (Kèm theo Công văn số 468/TTLĐNN-TCLĐ ngày 30/6/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước).

Đề nghị người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ số 66, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn nộp hồ sơ đánh giá năng lực từ ngày 03/7/2023 đến ngày 04/7/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.