THÔNG BÁO Tổ chức “Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp” ngày 07/11/2022.

THÔNG BÁO
Tổ chức “Phiên giao dịch việc làm cho người lao động
đang hưởng trợ cấp thất nghiệp” ngày 07 tháng 11 năm 2022.

     Căn cứ kế hoạch số 301/KH-TTDVVL, ngày 08/7/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức “Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng TCTN”. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng TCTN ngày 07/11/2022 như sau:

  • Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: Bắt đầu từ 08h00′, thứ 2, ngày 03 tháng 10 năm 2022.

  • Địa điểm: Tại Sàn GDVL tầng 1, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn, số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  • Thành phần tham dự:

Người lao động đến nộp hồ sơ hưởng TCTN, người lao động đang hưởng TCTN và người lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm việc làm.- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động.- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.- Một số doanh nghiệp có chức năng tuyển phái cử lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước.- Một số trường đào tạo nghề, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.