“Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp” tại huyện Bắc Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 453/KH-TTDVVL, ngày 05/10/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 tại các huyện.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức “Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp” tại huyện Bắc Sơn ngày 24 tháng 10 năm 2022 như sau:
1. Thời gian:Từ 08h00′, thứ 2 ngày 24 tháng 10 năm 2022.
2. Địa điểm: Nhà hàng Bình Hương, số 134 Khối phố Lê Hồng Phong, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.