Thông báo tổ chức “Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp” tại huyện Hữu Lũng

Thực hiện Kế hoạch số 458/KH-TTDVVL ngày 06/10/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn về tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp” ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Nhằm hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp cận các thông tin về việc làm, chương trình đào tạo nghề, kỹ năng nghề, tham gia học nghề tạo cơ hội để chuyển đổi nghề nghiệp, sớm quay lại thị trường lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Phiên Giao dịch việc làm tại huyện Hữu Lũng, cụ thể:

  1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, thứ 4 ngày 12/10/2022.
  2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng, Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.