Tuyên truyền cho người lao động đi làm việc tại thành phố Sùng tả, Quảng tây, Trung quốc

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn vềhực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ngày 09/06/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Quỳnh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hộ công dân Việt Nam, về quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc tại thành phố Sùng tả, Quảng tây, Trung quốc…

(Đồng chí Hoàng Thị Bích Loan, Giám đốc Trung tâm DVVL Lạng Sơn
phát biểu tại buổi tuyên truyền)

Thực hiện cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Quỳnh là công ty được Chủ sử dụng lao động tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ủy quyền tuyển dụng lao động đưa 30 người lao động đã được tuyển chọn đến làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật số SANUO, thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.


(hình ảnh tại cuộc tuyên truyền)

Tại chương trình, người lao động đã được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hộ công dân việt nam, tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động đi làm việc tại thành phố Sùng tả, Quảng tây, Trung quốc theo Hướng dẫn số 749/HD-SLĐTBXH ngày 27/6/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng người xuất cảnh trái phép qua biên giới làm việc.

Mã Minh Tuấn
Phòng Hành chính – Quản trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.