Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, việc làm cho người lao động tại huyện Bắc Sơn

Ngày 14/10/2021, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội – Dân tộc huyện Bắc Sơn, Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, việc làm, đào tạo nghề và tư vấn xuất khẩu lao động cho người lao động, người dân trên địa bàn thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn.

null

       Chương trình đã thu hút được đông đảo người dân trên địa bàn thôn Phúc Tiến đến tham dự. Qua hoạt động này đã tạo cơ hội cho người lao động trên địa bàn  được tiếp cận về chính sách pháp luật, các thông tin vị trí việc làm trong tỉnh và ngoài tỉnh, về thị trường lao động, đào tạo nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao động. Từ đó giúp cho người lao động, định hướng được nghề nghiệp, lựa chọn được việc làm phù hợp.

Phòng Thông tin TTLĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.