Trong đó, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam với 28.513 người, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) 26.201 người, Hàn Quốc 1.210 người…

5 tháng, hơn 59.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023