Danh sách tuyển dụng ngoài tỉnh T7/2021

STT TÊN DN LCB PC ĐỊA ĐIỂM CÔNG VIÊC MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC
GIỚI TÍNH TUỔI LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC
1 JEA YOUNG 4,3 triệu 1,1 triệu QUẾ VÕ SẢN XUẤT

LINH
KIỆN

ĐIỆN TỬ

LÀM NGỒI NỮ 16-38 THỜI VỤ
2 BUJEON 4,3 triệu 850

nghìn

QUẾ VÕ SẢN XUẤT LINH
KIÊN ĐIỆN TỬ
LÀM NGỒI NỮ 18-35 CHÍNH THỨC;
THỚI VỤ
3 MJT 4,1 triệu 800

 nghìn

KHẮC NIỆM SẢN XUẤT LINH
KIÊN ĐIỆN TỬ 
LÀM NGỒI NỮ 17-40 THỜI VỤ
4 JMT 4,1 triệu 900

nghìn

QUẾ VÕ II SẢN XUẤT LINH
KIÊN ĐIỆN TỬ
LÀM NGỒI NỮ 17-40 THỜI VỤ
5 DREAM TECK 4,3 triệu 1 triệu VISIP ĐẠI ĐỒNG SẢN XUẤT LINH
KIÊN ĐIỆN TỬ
LÀM NGỒI NỮ 18-38 THỜI VỤ

 

STT TÊN DOANH
NGHIỆP
MỨC
LƯƠNG
ĐỊA CHỈ CÔNG VIỆC GIỚI TÍNH SỐ
LƯỢNG
TUỔI CHÍNH THỨC
THỚI VỤ
CHẾ ĐỘ KHÁC
1 CÔNG TY TNHH REGINA MIRACLE VIỆT NAM – LCB: 4,9   -5,2 triệu
Tổng thu nhập:
8 triệu đến 16 triệu
KCN VSIP
HẢI PHÒNG
SẢN XUẤT NỘI Y, QUẦN ÁO
THỂ THAO,
GIÀY THỂ THAO
NỮ 20.000 18-40 Chính Thức -Thưởng: năng suất, thâm niên, chuyên cần.
– Trợ cấp: nhà trọ, con nhỏ,

ca đêm, xăng xe.
– Hỗ trợ khám SK 

2 CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM – LCB: 4,2 triệu
Tổng thu nhập:
6,5 triệu đến 8 triệu/ tháng
KCN YÊN PHONG

BẮC NINH

SẢN XUẤT VỎ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHO CÔNG TY SAMSUNG NAM. NỮ 1.000 18-35 Chính Thức Phụ cấp 450 nghìn; Hỗ trợ ăn ca

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.