Hội nghị tuyên truyền về pháp luật lao động việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp và người lao động

Thực hiện Kế hoạch số 486/KH-TTDVVL, ngày 20/10/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật lao động việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp và người lao động năm 2022.

Ngày 07/11/2022, tại Xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật Lao động việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Công ty TNHH Bảo Long.

Tại hội nghị, công nhân lao động của công ty đã được nghe tư vấn về một số nội dung như: Thực hiện chính sách của Luật việc làm, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng với người lao động; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động trong việc tham gia, sử dụng và thực hiện quyền, nghĩa vụ khi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo công tác an sinh xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.