Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đối với người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Để được vay vốn, NLĐ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng CSXH để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành; đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước; có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng CSXH giải quyết thủ tục cho người NLĐ vay vốn.

Lao động EPS được vay vốn đến 100 triệu đồng để ký quỹ - Ảnh 1.

Người lao động tham gia Chương trình EPS xuất cảnh ngày 11-6-2023 Ảnh: GIANG NAM

NLĐ được vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi NLĐ đăng ký thường trú, mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100 triệu đồng. Thời hạn vay tối đa không quá 5 năm 4 tháng.