Phiên giao dịch việc làm theo cụm xã trên địa bàn huyện Văn Quan

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TTDVVL về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm theo cụm xã trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024. Ngày 05/02/2024, tại UBND xã Hữu lễ, huyện Văn Quan, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công ty TNHH đào tạo nhân lực Á Châu tổ chức Phiên giao dịch việc làm theo cụm xã thu hút được trên 200 lao động của xã Lương Năng, Tú Xuyên, Tri Lễ Hữu Lễ tới tham gia.


(Bà Hoàng Thị Bích Loan – Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn
phát biểu khai mạc Phiên giao dịch việc làm cụm xã )

            Phiên giao dịch việc làm theo cụm xã được tổ chức theo chuyên đề Hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng” nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường lao động cho các doanh nghiệp và người dân, người lao động; Tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành ở địa phương và người lao động về lĩnh vực lao động, việc làm và nghề học; đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đào tạo và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, trên địa bàn huyện tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, thông tin về các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; góp phần kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.


(Quang cảnh tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã)

            Kết quả tại Phiên giao dịch việc làm đã có 212 người lao động tham gia. Trong đó, số người tham gia phỏng vấn là 56 người , số người đủ điều kiện trúng tuyển là 35 người

Việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ, nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kỷ luật lao động … mang lại hiệu quả cao trong giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Mã Minh Tuấn
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.