KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH ĐÓNG TÀU NĂM 2023

09.2023. Thong bao ke hoach tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.