THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn thông báo lịch Đăng ký dự thi tiếng Hàn chương trình EPS như sau:
1. Ngày 26/01/2024 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động các huyện, TP Lạng Sơn. Riêng huyện Hữu Lũng tiếp nhận hồ sơ của người lao động các xã/thị trấn: thị trấn Hữu Lũng, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc, Yên Vượng, Yên Thịnh, Yên Sơn, Hữu Liên.
2. Ngày 27/01/2024 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động các huyện, TP Lạng Sơn. Riêng huyện Hữu Lũng tiếp nhận hồ sơ của người lao động các xã: Sơn Hà, Hồ Sơn, Tân Thành, Hòa Sơn, Minh Hòa, Hòa Thắng, Minh Sơn, Nhật Tiến.
3. Ngày 28/01/2024 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động các huyện, TP Lạng Sơn. Riêng huyện Hữu Lũng tiếp nhận hồ sơ của người lao động các xã: Minh Tiến, Đô Lương, Vân Nham, Thanh Sơn, Đồng Tiến, Tân Lập, Thiện Kỵ, Yên Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng.
4. Ngày 29,30/01/2024 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động các huyện, TP Lạng Sơn. Địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn, số 66, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.