THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GDVL CHO NGƯỜI LĐ ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI HUYỆN HỮU LŨNG

Nhằm mục đích cung cấp thông tin về cơ hội việc làm tại địa phương, thông tin chung trong vùng và cả nước, giới thiệu chỗ làm, việc trống, thông tin chi tiết về các doanh nghiệp tuyển dụng lao động để người lao động có cơ hội lựa chọn tìm việc làm phù hợp; Tư vấn, hỗ trợ cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tiếp cận với chương trình đào tạo nghề, kỹ năng nghề, tham gia học nghề tạo cơ hội để họchuyển đổi nghề nghiệp, sớm quay lại thị trường lao động; Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách lao động -việc làm, phát tờ rơi giúp người lao động nắm rõ chính sách và quyền lợi; Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các khu công nghiệp và các công ty phái cử người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc hợp pháp tránh những rủi ro, đảm bảo quyền lợi và có thu nhập cao, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại huyện Hữu Lũng như sau:

  1. Thời gian: Từ 08h00′, thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2023.
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.