Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lao động nghề hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lao động nghề hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Thực hiện công văn số 493/TTLĐNN-TCLĐ ngày 6/7/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lao động nghề hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS;
Người lao động tham gia kỳ thi tiếng hàn đợt 1 năm 2023 có điểm thi đạt từ 80 đến dưới 130 điểm và đã tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên nghề hàn, cơ khí (có đào tạo modul hàn), có NGUYỆN VỌNG THAM GIA nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng sơn từ ngày 07/7/2023 đến ngày 14/7/2023 (có công văn 493/TTLĐNN-TCLĐ kèm theo)./.
Danh sách:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.